23. marraskuuta 2008

Riitta Kokko

 

 
Rosenmenetelmä
Vastaanotto:
Kurkikuja 13 (Mattila)

53650 Lappeenranta

Kehoterapeutti

Riitta Kokko

delffiini delffiini

Energian saanti ja menetys


Fyysisen olemuksen lisäksi meillä on energinen puolemme, syvempi käyttövoimamme, jota ilman emme voisi elää. Esimerkiksi kiinalainen hoitotiede on iät ajat perustunut ihmisessä virtaavaan energiaverkostoon ja kehon ympärillä olevaan energiakenttään. Mitä vahvempi energia kehossamme ja sitä ympäröivässä kentässä on ja mitä esteettömämpää virtaus on, sitä terveempiä olemme. Häiriöt näkyvät terveyden huonontumisena sekä vireystilan ja mielialan laskuna. Viimeisen 20 vuoden aikana energiakäsite on tullut voimakkaasti mukaan myös länsimaiseen ajatteluun ja erilaisiin tekniikoihin, esim. kehotyöskentely, ravinto, rakentaminen ja sisustus. Suomalaisten perimä ammentaa voimaa luonnosta ja kyky olla hiljaa on nostettu uudelleen esiin.

Olen seuraavassa listannut energiaa antavia asioita sekä energiavuotoja. Lähteinä olen käyttänyt mm. Jose` ja Lena Stevensin seminaariaineistoa (joitakin vuosia sitten kaksi seminaaria Suomessa) sekä kehotekniikoiden, tunteiden ja ravinnon tuntemustani.


Nukkuminen ja univaikeudet eivät sisälly energiatarkasteluun. Tarvitsemme riittävän yöunen voimiemme palauttamiseksi ja elimistön uudistumiseen. Energian lähteillä oleminen tosin vähentää henkilökohtaista unen tarvetta.

Huom! Luetteloissa ei ole tärkeysjärjestystä.


Näin saat energiaa

Yleisesti ottaen saamme energiaa kaikesta mikä innostaa, virkistää, hiljentää, herkistää.

¤ Hiljaisuus, mietiskely, elämän tutkiminen.

¤ Lepo; tässä tarkoitetaan hellittämistä ja rentoutumista.

¤ Luonnossa oleskelu, voimapaikat, auringon nousu ja lasku, luonnollinen vesiputous.

¤ Aurinko, valo, vesi, tuuli.

¤ Liikunta, hengitys, kehon energiaharjoitukset (esim. Chi Kung, Tai Chi, jooga, kehon ja

liikkeen kuuntelu, bioenergetiikka).

¤ Kriisien voittaminen, piiloon painettujen tunteiden kohtaaminen, totuuden

löytäminen omasta itsestä, negatiivisten käyttäytymismallien voittaminen.

¤ Intuitio, uuden keksiminen.

¤ Yksinkertainen elämäntapa.

¤ Työ, jossa voi toteuttaa omia lahjojaan ja erikoisosaamistaan tai jonka kokee

elämäntehtäväkseen tai johon yhdistyy harrastus.

¤ Tanssi, laulu, soittaminen, leikkiminen, kaikki taiteen ja luovuuden lajit.

¤ Kauneus, estetiikka, tuoksut.

¤ Puutarhanhoito

¤ Huumori

¤ Kiintymykseen ja läheisyyteen perustuva seksi.

¤ Vuorovaikutus, joka sisältää toisen ihmisen kohtaamisen.

¤ Yhdessä toimiminen, avun pyytäminen.

¤ Toisen ihmisen auttaminen ilolla ilman vastavuoroisuuden ajatusta.

¤ Yhteisössä oleminen (esim. naapurusten kesken).

¤ Kohteliaisuus

¤ Totuuden puhuminen ilman vahingoittamisen aikomusta.

¤ Tukihenkilöstö; tukihenkilöltä saamme jotakin seuraavista: rakkautta, myötätuntoa,

tietoa, ohjausta, huolenpitoa, parantamista, turvaa ja kuria.

¤ Kiitollisuus

¤ Huippukokemukset; lapsen syntymä, vuorenrinnettä alas laskeminen, huippu-urheiluun

liittyvä kokemus.

¤ Ooh-elämykset; esim. revontulet, jylhä vuori, vesiputous, vaikuttava rakennus.

¤ Kodin siivoaminen, luopuminen tavaroista, joille ei enää käyttöä.

¤ Ruokavalio, jossa jokaisella aterialla (sis. välipalat) ovat hiilihydraatit, proteiinit ja rasva

läsnä oikeassa suhteessa (zone); erityisen tärkeää ns. nopeiden hiilihydraattien

vähentäminen.Näin menetät energiaa


¤ Riippuvuudet ja osallistuminen toisen riippuvuuden mahdollistamiseen, nautin-

toaineiden kohtuuton käyttö.

¤ Tunteiden tukahduttaminen.

¤ Kiire, alituiset muutokset ja epävarmuus tulevaisuudesta.

¤ Liika puhuminen tai puhuminen ilman tarkoitusta.

¤ Pakkomielteet ja elämän uomautuminen rutiineihin.

¤ Itsensä tai toisen arvostelu, itsen vertaaminen toiseen, itselle valehteleminen.

¤ Huolestuminen ja valittaminen ilman että yrittää muuttaa asioita.

¤ Selän takana panettelu, juoruilu, syntipukin hakeminen, kiusaaminen.

¤ Toisten hallitseminen ja liiallinen toisten kanssa kilpailu.

¤ Kateus, liika mustasukkaisuus.

¤ Projisointi ( heijastaa toiseen ihmiseen ongelmat, puutteet ja pelot,

joita ei uskalla kohdata itsessään).

¤ Ahneus, itsen aliarviointi, kärsimättömyys, kiihkoilu, ylpeys, marttyyrius,

itsepäisyys.

¤ Toisen tai toisten ihmisten kautta eläminen.

¤ Liikkumattomuus, huono ryhti ja hengitys.

¤ Kaiken seksualisointi.

¤ Väärä ruokavalio, huonot raaka-aineet, ravinteet tappava valmistusprosessi.

¤ Meluisa ympäristö.

¤ Ikkunaton tila.


Riitta Kokko


riitta.kokko1@gmail.com

http://www.kehoterapia.com